LUDUS Web

 

 

LUDUS Web er en del af LUDUS Suite, der understøtter administration og kommunikation på gymnasier, VUC'er, erhvervsskoler og sprogskoler.

 

LUDUS Web kan afvikles i forskellige browsere. Skoleafdelingen i EG tester den i bl.a. Firefox, Chrome og Edge.

 

Der er forskellige typer brugere:

 

  1. Elever/kursister

  2. Lærere

  3. Administrative medarbejdere

 

samt

  1. Censorer

  2. Kommunale sagsbehandlere

  3. Anonyme brugere - dvs. alle, der ikke har logget sig ind på systemet.

 

Disse typer brugere administreres forskelligt for at kunne differentiere adgangen til funktioner og samtidig give lærere og administrative medarbejdere mulighed for selv at udforme deres opsætning af menuer (klik her for at læse om dine muligheder for at indrette menuerne, så de passer dig bedst). Menuerne for elever/ kursister og for anonyme brugere administreres fælles af systemadministratoren.

 

Onlinehjælpen i LUDUS Web er generelt kontekstafhængig, så du ved valg af hjælpeknappen ( eller ) får hjælp til netop det, du arbejder med. Større sammenhængende vejledninger om et emne (Tips & Tricks) kan du finde ved at følge dette link.