LUDUS Web Systemhjælp

 

Nogle af funktionaliteterne i LUDUS Web er lagt i systemdelen. Anvendelsen beskrives i nedenstående links.

 

 

Systemdelen har kun én brugerkonto, hvis adgangskode sættes og ændres ved afvikling af konfigurator.bat, der ligger i serverens installationsmappe for LUDUS Web. Udover adgangskoden fastlægges også via konfiguratoren, hvor mange på hinanden følgende fejlslagne forsøg på login der tillades. Hvis dette antal overskrides, lukkes muligheden for at logge på systemdelen. Når konfiguratoren afvikles, bliver dette antal nulstillet, og der kan igen logges på systemdelen.

 

Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn, heraf mindst ét lille bogstav, mindst ét stort bogstav, mindst ét ciffer og mindst ét specailtegn (ikke alle specialtegn kan benyttes, fx ikke et plus).

 

Når et loginforsøg fejler, giver LUDUS Web besked om, at den indtastede kode er forkert, eller at antallet af tilladte fejlede loginforsøg i træk er overskredet.

 

 

LUDUS Web System tilgås ved at udskifte /ui/main i den sædvanlige URL med /ui/system. Eksempel:

 

Hvis de almindelige brugeres adgang til LUDUS Web sker via adressen:

 

https://ludusweb.VUCGYM/ui/main  eller eventuelt https://ludusweb.VUCGYM/

 

vil systembrugerens adgang ske via adressen

 

https://ludusweb.VUCGYM/ui/system

 

Ethvert login eller forsøg på login til LUDUS Web eller LUDUS Web System logges i databasen med registrering af angivet brugernavn, tidspunkt og IP-adresse.

 

 

Der er følgende emner i systemdelen:

 

 

 • Indstillinger: Generelle valg
   

 • Brugeradministration: Adgang for almindelige brugere, samt for bl.a. censorer og kommuner  
   

 • Menukonfiguration: Konfiguration af kursisters menu (og af den menu, der vises før login)
   

 • Sikkerhed: Krav til adgangskoder
   

 • Regler: Opsætning af konkrete valg for visse menupunkter
   

 • Billeder: Samlet upload af billeder af kursister og lærere
   

 • Webservices: Adgang til LUDUS Webs webservices
   

 • Systemkørsler: Sikkerhedskopiering af dokumentdatabasen
   

 • Cache: Cachet moduloversigt - ved oprettelse af nye undervisningsmoduler bør denne cache slettes, idet undervisningsmodulet ellers nogle steder først vises dagen efter (fx i menupunktet Moduler).
   

 • Oprydning: Forskellige fejlrettelseskørsler
   

 • Lektionstal